อุปกรณ์วัดแอมโมเนีย (Checker®HC Handheld Colorimeter – Ammonia Low Range for Fresh Water)

HI700 Checker®HC Handheld Colorimeter - Ammonia Low Range for Fresh Water

HI 700

Checker®HC Handheld Colorimeter – Ammonia Low Range for Fresh Water

The all new HI 700 Checker Ammonia LR for fresh water can be used in place of HI 3824 or HI 38049 fresh water test kits. The  Checker®HC is a simple, accurate, and cost effective way to measure low ranges of ammonia in fresh water.  Designed as a more accurate alternative to chemical test kits, the HI 700 provides quick, accurate results in four easy steps.

1.) Step One – Add a sample to the included cuvette(s)
2.) Step Two – Insert sample into the Checker and zero it out
3.) Step Three – Remove sample and add reagent (A & B – 4 drops of each)
4.) Step Four – Reinsert sample and click the button to measure your results or…
– Press and hold the button for 3 seconds for a time reaction reading

The HI 700 uses an adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426-92, Nessler method. The reaction between ammonia and reagents causes a yellow tint in the sample. 

FEATURES/BENEFITS: 
* Small palm-sized design
* Accurate from ±0.05ppm ± 5% of reading
* Dedicated to a single parameter
* Uses a single AAA battery
* Auto Power Off after 10 minutes in inactivity
* Built-in timer for timed reaction readings

PRIMARY APPLICATIONS:
 
* Water Quality
* Education
* Freshwater Aquariums
* Wastewater
* Environmental

Order Information:
The HI 700 Checker®HC is supplied with a reagent starter kit (1 bottle of 700A-0 reagent A and 1 bottle of 700B-0 reagent B), 1 x 1.5V AAA battery and an instruction manual.

 Specifications

Range   0.00 to 3.00 ppm NH3-N
Resolution   0.01 ppm
Measurement Method   Colormetric
Accuracy (@25°C/77°F)   ±0.05ppm ± 5% of reading
Light Source   Photodiode @470 nm
Light detector   Silicon photocell

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us