อุปกรณ์วัดอัลคาลินิตี้ (Checker®HC Handheld Colorimeter – Alkalinity)

HI755 Checker®HC Handheld Colorimeter - Alkalinity

HI 755

Checker®HC Handheld Colorimeter – Alkalinity 

  • Easier to use and more accurate than chemical test kits

    Colorimetric method
Accuracy ±5 ppm ±5% of reading
1 ppm (mg/L) resolution
Large, easy to read digits
Auto shut off

  • Dedicated to a single parameter

    Designed to work with HANNA’s liquid reagents
Uses 10 mL glass cuvettes

  • Small size, big convenience

    Weighing a mere 64 g (2.25 oz.), the Checker®HC easily fits into
the palm of your hand or pocket
Use for quick and accurate on the spot analysis
Single button operation: zero and measure
Operated by a single AAA battery

  • Ideal for Saltwater Aquariums

The HANNA HI 755 Checker®HC bridges the gap between simple chemical test kits and professional instrumentation. Chemical test kits are not very accurate and have low resolution while professional instrumentation can cost hundreds of dollars and can be time consuming to calibrate and maintain. The HANNA HI 755 Checker®HC is accurate and affordable.

The Checker®HC features an accuracy of ±5 ppm (mg/L) ±5% of reading and uses the colorimetric method

The contoured style of this Checker®HC fits in your palm and pocket perfectly and the large LCD is easy to read. The auto shut-off feature assures the battery life will not be drained if you forget to turn it off.

The  HI 755 Checker®HC is extremely simple to use. After zeroing the instrument with your water sample, add the reagent to the cuvette and gently invert 5 times. Then insert the cuvette into the HI 755 Checker®HC and press the button to read the results. It’s that easy.

Order Information:
HI 755 Checker®HC is supplied with (2) sample cuvettes with caps, liquid reagents for alkalinity (25 tests approx.), syringe with tip, ­­­battery and instructions.

 Specifications

Range   0 to 300 ppm (mg/L)
Resolution   1 ppm (mg/L)
Accuracy @ 25°C   ±5 ppm (mg/L) ±5% of reading
Battery Type   (1) 1.5V AAA
Light Source   LED @ 610 nm
Light Detector   silicon photocell
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Auto-off   after ten minutes of non use
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight   64 g (2.25 oz.)
Method   colorimetric method

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us