อุปกรณ์วัด ออกซิเจนละลาย (Portable oxymeter for measurements in the field probe with 4 m cable a

HI 9146-04 


Portable oxymeter for measurements in the field probe with 4 m cable and compensation of altitude and salinity

HI 9146 is an oximeter watertight, microprocessor, equipped with automatic calibration and temperature compensation.
Measurement and displays simultaneously the dissolved oxygen concentration (in mg / l or%) and the temperature of the test solution. You can also set the values ​​of altitude and salinity for automatic compensation of measures with respect to these factors.
probe supplied polarographic type is supplied complete with protective cap of the membrane. With the HOLD key, you can lock the reading on the display to write it down comfortably.
HI 9146 is supplied with 3 x 1.5V AAA.
Additional features:
– Display multi
– 2-point calibration
– “Auto-end” tool indicates when the reading is stable
– Help messages on the display.

  • HI 9146N Series Specifications

Parameter  
DO scale from 0.00 to 45.00 mg / l
DO Resolution 0.01 mg / l
Accuracy DO ± 1.5% fs
DO% saturation scale 0.0 to 300.0%
Resolution% saturation DO 0.1%
Accuracy% saturation DO (at 20 ° C) ± 1.5% fs
Scale temperature 0.0 to 50.0 ° C
Temperature resolution 0.1 ° C
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.2 ° C
DO calibration 1 or 2 points: 0% (with HI 7040) and 100% (in air)
Temperature Compensation Automatic from 0.0 to 50.0 ° C
Altitude compensation from 0 to 4 km (0.1 miles)
Salinity Compensation from 0 to 80 g / l (resolution 1 g / l)
DO probe HI 76407/4F with 4 m cable (included)
Supply 3 1.5V AAA / approximately 200 hours continuous use
Terms of use from 0 to 50 ° C; RH max 100%
Dimensions and weight 185 x 72 x 36 mm, 300 g
 

  • Accessories HI 9146N Series

HI 7040L Zero oxygen solution, 500 mL
HI 7040M Zero oxygen solution, 230 mL bottle
HI 7041S Electrolytic solution for polarographic probes (30 ml)
HI 740034P Cap for 50 ml beaker (10 pcs.)
HI 740036P Plastic beaker, 50 ml (10 pcs.)
HI 76407/10F DO probe with protection and 10 m cable for HI 9146
HI 76407/4F DO probe with 4 m cable and protection for HI 9146
HI 76407A / P Replacement membrane for DO probes (5 pcs.)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us