อุปกรณ์วัดสีของน้ำ (Checker®HC Handheld Colorimeter – Color of Water)

HI727 Checker®HC Handheld Colorimeter - Color of Water

HI 727

Checker®HC Handheld Colorimeter – Color of Water

  • Easier to use and more accurate than chemical test kits

    Diphenylcarbohydrazide method
Accuracy ±10 PCU ±5 % of reading
5 PCU resolution
Large, easy to read digits
Auto shut off

  • Dedicated to a single parameter

    Uses 10 mL glass cuvettes

  • Small size, big convenience

    Weighing a mere 64 g (2.25 oz.), the Checker®HC easily
fits into the palm of your hand or pocket
Use for quick and accurate on the spot analysis
Single button operation: zero and measure
Operated by a single AAA battery

  • Ideal for Water Quality

True color is caused by dissolved compounds in water. It can be natural or artificial.  Dissolved and suspended solids (together) cause apparent color. Color is measured in Platinum-Cobalt units. The AWWA recommends ≤ 15 PCU.

The HI 727 Checker®HC is extremely simple to use. First, zero the instrument with deionized water. Next, prepare the sample according to the Apparent/True color measurement. Place the second vial with prepared sample into the Checker®HC, press the operational button and the
HI 727 Checker®HC displays the color of water in PCU.

Order Information:
HI 727 Checker®HC is supplied with sample cuvettes with caps (2 ea.), battery and instructions

 Specifications

Range   0 to 500 PCU
Resolution   5 PCU
Accuracy @ 25°C   ±5% of reading ±10 PCU
Light Source   LED @ 470 nm
Light Detector   silicon photocell
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Battery Type   (1) 1.5V AAA
Auto-off   After ten minutes of non-use
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight   64 g (2.25 oz.)
Method   adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us