อุปกรณ์วัดฟลูออไรด์ (Checker®HC Handheld Colorimeter – Fluoride Low Range)

HI729 Checker®HC Handheld Colorimeter - Fluoride Low Range

HI 729

Checker®HC Handheld Colorimeter – Fluoride Low Range

  • Easier to use and more accurate than chemical test kits

SPADNS method
±0.05 ppm ±5% of reading accuracy
Large, easy to read digits
Auto shut off

  • Dedicated to a single parameter

Designed to work with HANNA’s reagents
Uses 10 mL glass cuvettes

  • Small size, big convenience

Weighing a mere 64 g (2.25 oz.), the Checker®HC
easily fits into the palm of your hand or pocket
Use for quick and accurate on the spot analysis
Single button operation: zero and measure
Operated by a single AAA battery

  • Ideal for water quality

Fluoride is one of the very few chemicals that have been shown to cause significant effects in people through drinking-water. Fluoride has beneficial effects on teeth at low concentrations in drinking-water, but excessive exposure to fluoride in drinking-water, or in combination with exposure to fluoride from other sources, can give rise to a number of adverse effects.

Water fluoridation is the controlled addition of fluoride to a public water supply to reduce tooth decay. Fluoridated water operates on tooth surfaces: in the mouth it creates low levels of fluoride in saliva, which reduces the rate at which tooth enamel demineralizes and increases the rate at which it remineralizes in the early stages of cavities.

A 1994 World Health Organization expert committee suggested a level of fluoride from 0.5 to 1.0 mg/L, depending on climate. Bottled water typically has unknown fluoride levels, and some domestic water filters remove some or all fluoride.

The HI 729 Checker®HC is simple to use. For this measurement you need 2 vials (#1 and #2); in both vials add 2 mL of reagent and until the mark: deionized water in vial #1 and sample in vial #2, and gently invert 5 times, and wait 2 minutes. Then insert the cuvette #1 into the HI 729 Checker®HC and press the button to zero; after that cuvette #2 to read the measurement results.

Order Information:
HI 729 Checker®HC is supplied with sample cuvettes with caps (2), reagents for 6 tests, syringe with tip, battery and instructions.

 Specifications

Range   0.00 to 2.00 ppm
Resolution   0.01 ppm
Accuracy @ 20°C   ±0.05 ppm ±5% of reading
Light Source   LED @ 575 nm
Light Detector   silicon photocell
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Battery Type   (1) 1.5V AAA
Auto-off   after two minutes of non-use and ten seconds after reading
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight   64 g (2.25 oz.)
Method   adaptation of SPADNS method

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us