อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity Probe, 1 m cable)

อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity Probe, 1 m cable)

HI 70602

Relative Humidity Probe, 1 m cable

HANNA humidity probes utilize a high-tech Thin-Film Polymer Capacitance (TFPC) humidity sensor. This sensor enables rapid response and high accuracy.
For rapid response, HANNA recommends a probe with a perforated cap. For industrial environments with dust and powders, HANNA recommends a probe with a protective sintered cap.

  • Specifications

Cable Length  1 m (3.3’)
Probe Length  170 mm (6.5’’)
Connector  DIN
Sensors  RH (resistive) & °C

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us