อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (professional hygrometer watertight)

อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (professional hygrometer watertight)

HI 9064
professional hygrometer watertight

HI 9064 is a hygrometer very strong, very suitable for applications in the field, thanks to the watertight housing.
The humidity sensor uses a capacitive sensor that allows fast, accurate measurement. The HOLD button allows you to set the reading on the display to write it down comfortably.
These tools are the ideal solution for measuring relative humidity and temperature in all the applications where the environmental conditions are difficult, as often happens for example in greenhouses, in the thermo-hydraulic and in the food industry.

  • Specifications HI 9064

Parameter
Scale UR from 5.0 to 95.0% RH
Resolution UR 0.1% RH
RH Accuracy ± 2% RH
RH Calibration Manual 2-point (with trimmer on the RH probe)
RH probe HI 70608/2, with capacitive sensor and 2 m cable (included)
Supply 4 x 1.5V AA / approximately 500 hours of continuous use
Terms of use from 0 to 50 ° C, 100% RH
Dimensions and weight 196 x 80 x 60 mm, 500 g

  • Accessories HI 9064

HI 70608/2 Probe RH / ° C with 2 m cable
HI 70608/5 Probe RH / ° C with 5 m cable
HI 7101 Camera calibration for RH probes without sintered cap
HI 7111 / P Upgrade Calibration RH (LiCl, 6 x 15 g)
HI 7121 / P RH calibration salts (NaCl, 6 x 33 g)
HI 721317 Hard case for portable instruments with printer

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us