อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (portable thermo-hygrometer with probe for measurements of RH and tempera

อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (portable thermo-hygrometer with probe for measurements of RH and temperature)

HI 8564
portable thermo-hygrometer with probe for measurements of RH and temperature

HI 8564 is a thermo-hygrometer portable, able to perform fast measurements of relative humidity and temperature.
The humidity probe is constructed of sturdy ABS plastic and is equipped with capacitive sensor and signal amplifier. The perforated cap on the end of the probe allows for good air circulation and at the same time protects the sensor. The standard version of this probe is supplied with 2 meters of cable, but it is also available with 5 meter cable.
hygrometer This is particularly suitable for measurements in closed environments, and is therefore recommended for use in libraries, archives, museums, typography and computer rooms.
HI 8564 is simple to use, all measurements are displayed on the liquid crystal display, which also shows the graphic symbols that indicate the operating mode of the instrument.

  • Specifications HI 8564

Parameter
Scale UR 10.0 to 95.0% RH
Scale temperature 0.0 to 60.0 ° C / 32 to 140 ° F
Resolution UR 0.1% RH
Temperature resolution 0.1 ° C / 1 ° F
RH Accuracy ± 2% RH
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.4 ° C / ± 1 ° F (for 1 year, excluding probe error)
RH Calibration Manual 2-point (with trimmer on the RH probe)
RH probe HI 70601/2, with capacitive sensor and internal temperature, 2 m cable (included)
Supply 1 x 9V / approximately 100 hours of continuous use
Terms of use 0 to 50 ° C, 98% RH max without condensation
Dimensions and weight 185 x 82 x 45 mm / 275 g

  • Accessories HI 8564

HI 70601/2 Probe RH / ° C with 2 m cable
HI 70601/5 Probe RH / ° C with 5 m cable
HI 710001 Soft case for tools, dimensions 230 x 130 x 50 mm
HI 710009 Protective rubber boot for blue series portable colorimeters HI HI 957xx and 937xx
HI 710010 Protective rubber boot orange series portable colorimeters HI HI 957xx and 937xx
HI 7101 Camera calibration for RH probes without sintered cap
HI 7111 / P Upgrade Calibration RH (LiCl, 6 x 15 g)
HI 7121 / P RH calibration salts (NaCl, 6 x 33 g)
HI 721316 Hard case for portable instruments

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us