อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Thermo-hygrometer for educational use in fixed probe)

อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ (Thermo-hygrometer for educational use in fixed probe)

HI 8064
Thermo-hygrometer for educational use in fixed probe

With the simple switch of the measures relative humidity and temperature, HI 8064 is one of the easiest tools to use. Simply turn the dial to “H%” to measure the relative humidity in the range of 10% to 95%, and “° C” to display the temperature in degrees Celsius on the display.
The probe contains an amplification circuit that ensures accurate readings and linear over the entire range. The probe tip is perforated to allow air circulation and therefore faster response times. The calibration procedure is simple and is performed by adjusting the trimmer on the body of the probe. To measure the relative humidity is used an accurate capacitive sensor.
Both the probe body that that of the instrument are made ​​of strong plastic material. With its low weight, the battery life of approximately 100 hours, the response time of under 30 seconds and finally also to the cost, HI 8064 is ideal for educational use in schools, as well as libraries, museums, horticulture and for routine measurements.

  • Specifications HI 8064

Parameter
Scale UR 10.0 to 95.0% RH
Scale temperature 0.0 to 60.0 ° C
Resolution UR 0.1% RH
Temperature resolution 0.1 ° C
RH Accuracy ± 2% RH
Accuracy at 20 ° C temperature ± 0.4 ° C (for 1 year, excluding probe error)
RH Calibration Manual 2-point (with trimmer on the RH probe)
RH probe HI 70601/2 with capacitive sensor and internal temperature (fixed)
Supply 1 x 9V / approximately 100 hours of continuous use
Terms of use 0 to 50 ° C, 98% RH max without condensation
Dimensions and weight 180 x 83 x 40 mm, 180 g

  • Accessories HI 8064

HI 70601/2 Probe RH / ° C with 2 m cable
HI 70601/5 Probe RH / ° C with 5 m cable
HI 710001 Soft case for tools, dimensions 230 x 130 x 50 mm
HI 710009 Protective rubber boot for blue series portable colorimeters HI HI 957xx and 937xx
HI 710010 Protective rubber boot orange series portable colorimeters HI HI 957xx and 937xx
HI 710031 Hard case for tools, dimensions 340 x 230 x 90 mm
HI 7101 Camera calibration for RH probes without sintered cap
HI 7111 / P Upgrade Calibration RH (LiCl, 6 x 15 g)
HI 7121 / P RH calibration salts (NaCl, 6 x 33 g)

Quotation and Ordering

131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653Email:info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า

131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us