อุปกรณ์วัดคลอรีน (Checker®HC Handheld Colorimeter – Chlorine Ultra High Range)

HI771 Checker®HC Handheld Colorimeter - Chlorine Ultra High Range

HI 771

Checker®HC Handheld Colorimeter – Chlorine Ultra High Range

The HI 771 Checker®HC is a simple, accurate, and cost effective way to measure ultra-high ranges of chlorine.  Designed as a more accurate alternative to chemical test kits, the HI 771 provides quick, accurate results in four easy steps. 

1.) Step One – Add a sample to the included cuvette(s)
2.) Step Two – Insert sample into the Checker and zero it out
3.) Step Three – Remove sample and add reagent
4.) Step Four – Reinsert sample and click the button to measure your results or…
– Press and hold the button for 3 seconds for a time reaction reading

The HI 771 uses an adaptation of the standard methods for water and wastewater 4500Cl. 

FEATURES/BENEFITS: 
* Small palm-sized design
* Accurate from ±3 ppm ± 5% of reading
* Dedicated to a single parameter
* Uses a single AAA battery
* Auto Power Off after 10 minutes in inactivity
* Built-in timer for timed reaction readings

PRIMARY APPLICATIONS: 
* Water Quality
* Education
* Food Processing
* Hospitality
* Sanitization

Order Information:
The HI 771 Checker®HC is supplied with 2 cuvettes and caps, reagent starter kit, and an instruction manual.

 Specifications

Range   0 to 500 ppm
Resolution   1 ppm
Accuracy (@25°C/77°F)   ±3 ppm ± 5% of reading
Measurement Method   Colorimetric
Light Source   Photodiode @525 nm
Light Detector   Silicon photocell
Method   Adaptation of the standard methods for water and wastewater 4500Cl.
Power Supply   Battery – 1 x 1.5V AAA
Power Auto Off   After 10 min. of inactivity
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Dimensions   81.5 x 61 x 37.5 mm (3.2 x 2.4 x 1.5”)
Weight   64 g (2.25 oz.)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us