อุปกรณ์การไทเทรต(Total Titratable Acidity Titrator)

header_20130401112841.jpg

HI 84430

Total Titratable Acidity Titrator

User-friendly interface
Dedicated HELP key
Simple to operate
Log on demand
GLP features

The HI 84430 is an automatic titrator designed for easy, fast and accurate analysis of total titratable acidity in water. Potentiometric endpoint determination, peristaltic titrant delivery and integrated magnetic stirring systems eliminate the error and technique dependent results associated with manual titrations.

The accuracy of the instrument is ensured by performing a peristaltic pump calibration using the provided HANNA standard. The HI 84430 endpoint determination algorithm analyzes the pH vs. volume curve to determine the exact pH endpoint and performs the necessary calculations. The results are displayed in mg/L CaCO3 or meq/L CaCO3 units on the graphic display. Titrations are conducted using the low range reagent (15 to 500 mg/L as CaCO3) or the high range reagent (400 to 4000 mg/L as CaCO3).

An intuitive interface makes the instrument simple to use. A dedicated HELP key guides the user through set-up and calibration sequences, reports instrument status and aids in troubleshooting.

HI 84430 features include: log on demand for up to 100 samples (50 pH measurements, 50 titration results), GLP compliance.

Order Information:
HI 84430-01 (115V) and HI 84430-02 (230V) are supplied with HI 1131B pH electrode, HI 7071 filling solution (30 mL), HI 7662-M temperature probe, HI 84430-50 titrant low range (100 mL), HI 84430-51 titrant high range (100 mL), HI 84430-55 pump calibration solution (230 mL), HI 84430 additional reagent (30 mL), HI 7061 cleaning solution, HI 7001M pH 1.68 buffer solution (230 mL), HI 7004M pH 4.01 buffer solution (230 mL), HI 70083M pH 8.30 buffer solution (230 mL), 100 mL beakers (2), tube set with dispensing tip, medium stir bars (2), 12 VDC adapter, instruction manual and quick reference guide.

Specifications

Range Titratable Acidity (LR) mg/L (ppm): 15.0 – 500.0 mg/L (ppm) as CaCO3
meq/L: 0.3 – 10.0 meq/L as CaCO3
Titratable Acidity (HR) mg/L (ppm): 400 – 4000 mg/L (ppm) as CaCO3
meq/L: 8 – 80 meq/L as CaCO3
pH -2.0 to 16.0 pH / -2.00 to 16.00 pH
Temperature -20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0 °F)
Resolution Titratable Acidity (LR) 0.1 mg/L (ppm); 0.1 meq/L
Titratable Acidity (HR) 1 mg/L (ppm); 1 meq/L
pH 0.1 pH / 0.01 pH
Temperature 0.1 °C
Accuracy
(@25ºC/77ºF) Titratable Acidity (LR) 5% of reading
Titratable Acidity (HR) 5% of reading
pH ± 0.01 pH
Temperature ±0.4 °C without probe error
Titration Method   acid-base titration (total acidity / strong acidity)
Titration Principle   endpoint titration : 8.30 pH / 3.7 pH
Pump Volume   0.5 mL/min
Stirring Speed   600 rpm
pH Temperature Compensation   manual or automatic from -20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
Logging Titration up to 50 samples
pH up to 50 samples
pH Calibration   one, two or three point calibration; three available buffers (1.68, 4.01; 8.30)
pH Electrode   HI 1131B glass body pH electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable
Temperature Probe   HI 7662-M stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (included)
Environment   0 to 50 °C (32 to 122 °F); max 95% RH non-condensing
Power Supply   12 VDC adapter
Dimensions   208 × 214 × 163 mm (8.2 × 8.4 × 6.4”) (with beaker)
Weight   2200 g (77 oz.)

Dimensions

 

Accessories

Solutions
HI 84430-50 Titrant Solution for Low Range Acidity
HI 84430-51 Titrant Solution for High Range Acidity
HI 84430-55M Pump Calibration Solution
Accessories
HI 70483T Replacement Tubing Set
HI 731319 Micro Stir Bars for Magnetic Stirrers
HI 731342 2000 µL Graduated Pipette
HI 731352 Plastic Tip Set for 2000 µL Graduated Pipette
HI 731341 1000 µL Graduated Pipette
HI 731351 Plastic Tip Set for 1000 µL Graduated Pipette
Reagents & Standards
HI 84430-58 Additional Reagent
HI 84430-70 Reagents Kit for Low and High Range Acidity
HI 84430-71 Reagents Kit for Low Range Acidity
HI 84430-72 Reagents Kit for High Range Acidity

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us