อุปกรณ์การไทเทรต(Acidity Mini Titrator and pH Meter for Vinegar)

header_20130401105418.jpg

HI 84434

Titratable Acidity Mini Titrator and pH Meter for Vinegar

Log on demand up to 100 total samples
GLP features
Eliminates subjective factors
Can measure in % or g/L acetic acid
Three point calibration
Automatic pH temperature compensation
Automatic “anytime” help
Intuitive user interface 
The HI 84434 is an easy to use automatic mini titrator and pH meter designed for the quick and accurate analysis of total titratable acidity in vinegar. By eliminating subjective factors including color indicators, errors in mathematical calculations or erratic titrant additions from the measurement, the HI 84434 makes total titratable acidity analysis precise. This will quickly become a valuable analysis tool of vinegar.

A clear and intuitive user interface allows users to navigate the HI 84434’s menus and functions quickly. A HELP key located on the keypad aids in set-up, calibration status and troubleshooting.

By simply pressing the START key, the HI 84434 automatically starts pump operation and titrates the sample to the endpoint.

The instrument employs a powerful and effective built-in algorithm to analyze the pH response to determine the exact pH endpoint, then uses this to make the necessary calculations.

The titratable acidity determination is instantaneously displayed in the selected measurement unit on the large display. The instrument is then immediately ready for the next analysis .

The HI 84434 employs a simple peristaltic pump to ensure the best accuracy and repeatability in measurements. To ensure the most consistent results, pump calibrations can be performed with the provided HANNA standard.

The HI 84434 has two operating options:

pH measurement using the meter in pH mode.
Titratable acidity determination by titration of the vinega samples with sodium hydroxide solution to 8.2 pH (determined by potentiometric method).
Order Information:
HI 84434-01 (115V) and HI 84434-02 (230V) is supplied with HI 1131B pH electrode, HI 7662-M temperature probe, HI 84434-50 titrant solution (100 mL), HI 84434-55 pump calibration solution (100 mL), HI 7004M pH 4.01 buffer solution (230 mL), HI 7007M pH 7.01 buffer solution (230 mL), HI 70082M pH 8.20 buffer solution (230 mL), 100 mL beakers (2), tube set with dispensing tip, medium magnetic stir bars (2), 12 VDC adapter and instruction manual.

Specifications

itrator Titratable
Acidity Range g/100 mL as acetic acid: 1.5 – 15% AA
g/L (ppt) as acetic acid: 15 – 150 g/L (ppt) AA
Resolution 0.1% AA; 1 g/L (ppt) AA
Accuracy
(@25ºC/77ºF) 5% of reading
Titration Method acid-base titration (total acidity / strong acidity)
Principle endpoint titration: 8.20 pH
Pump Debit 0.5 mL/min
Stirring Speed 600 rpm
Logging Data up to 50 samples
pH Meter Range -2.0 to 16.0 pH / -2.00 to 16.00 pH
Resolution 0.1 pH / 0.01 pH
Accuracy
(@25ºC/77ºF) ±0.01 pH
Calibration one, two or three calibration points; three available buffers (4.01; 7.01; 8.20)
Temperature
Compensation manual or automatic from -20 to 120°C (-4 to 248°F)
Logging Data up to 50 samples
Temperature Range -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F)
Resolution 0.1°C
Accuracy
(@25ºC/77ºF) ±0.4°C without probe error
Electrode   HI 1131B glass body pH electrode with BNC connector and 1 m (3.3’) cable
Temperature
Probe   HI 7662-M stainless steel temperature probe with 1 m (3.3’) cable (included)
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); max 95% RH non-condensing
Power Supply   12 VDC adapter (included)
Dimensions   208 x 214 x 163 mm (8.2 x 8.4 x 6.4”) (with beaker)
Weight   2200 g (77 oz.)

Accessories

Solutions
HI 7007M 7.01 pH Buffer Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7004M 4.01 pH Buffer Solution
HI 70082M pH 8.20 Buffer Solution
HI 70300M Electrode Storage Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7061M General Purpose Cleaning Solution
1 x 230 mL bottle
HI 7071 Electrolyte Solution, 3.5M KCl + AgCl
4 x 30 mL bottles
HI 70483T Replacement Tubing Set
Accessories
HI 731319 Micro Stir Bars for Magnetic Stirrers
HI 731342 2000 µL Graduated Pipette
HI 731352 Plastic Tip Set for 2000 µL Graduated Pipette
HI 731341 1000 µL Graduated Pipette
HI 731351 Plastic Tip Set for 1000 µL Graduated Pipette
Reagents & Standards
HI 84434-50 Titrant Solution
HI 84434-55 Pump Calibration Solution
HI 84434-70 Reagents Kit

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us