อุปกรณ์การไทเทรต (Karl Fischer Volumetric Titrator For Moisture Determination)

header_20130330134637.jpg
HI 903

Karl Fischer Volumetric Titrator For Moisture Determination

Precision titrant delivery system

40,000 step, piston dosing pump

Accurate to 0.1%
Delivers as little as 0.125 µL of titrant
Precision ground, 5 mL glass burette with PTFE plunger, PTFE burette tubing, and polyurethane tube jacketing (thermally insulating, light blocking)
Glass anti-diffusion dispensing tip
Clip-Lock™ exchangeable burette system enables users to exchange reagent burettes in a matter of seconds
Sealed solvent system

Change to fresh solvent in a matter of seconds without opening the titration vessel
Minimizes exposure to ambient humidity, reducing titrant consumption and saving time
PTFE solvent tubing is resistant to harsh KF solvents and titrants

Beaker top

Chemically-resistant reaction vessel cap and fittings
Quick-remove sample port plug with replaceable silicone rubber septum

Anti-diffusion burette tip

Delivers titrant in high turbulence zone, ensuring rapid reaction
Prevents unwanted diffusion of titrant

Built-in stirrer

Automatic, integrated magnetic stirrer adjustable from 200-2000 RPM
Optical feedback for automatic speed control
Optional external stirrer available

Rechargeable indicating desiccant

Prevents the ingress of ambient humidity into the sealed solvent system while  maintaining full titrator functionality
Minimizes changes to titrant titre
Indicates when adsorption capacity is depleted
Regenerates at 150°C

PTFE bottle cap

Caps fit any GL45-threaded bottle
Chemically resistant caps and fittings
Removable desiccant cartridges

Adaptable, High Accuracy Moisture Determination

The HI 903 Karl Fischer Volumetric Titrator for moisture analysis is an extension of HANNA’s highly successful potentiometric titrator platform. The HI 903 combines an ultra-high precision titrant delivery system with optically regulated magnetic stirring, sophisticated endpoint determination, dynamic dosing and background drift correction algorithms.

The result is an extremely adaptable titrator capable of titrating with superior accuracy and precision even for samples with low moisture content. The HI 903 dispenses the titrant, detects the endpoint and performs all necessary calculations automatically.

The HI 903 comes equipped with a solvent handling system to reduce cell conditioning time and can be connected directly to your laboratory balance via serial interface.

The HI 903’s powerful software and intuitive menus are easily navigated on the large, color LCD display making it simple to view results. Choose from included methods or develop a custom method for almost any application or sample type. Using a USB flash drive or connecting the titrator to the HI 900PC application, methods (standard and user) can be upgraded, stored or deleted.

Clip-Lock™ Exchangeable Burette System

With Clip-Lock™, it only takes a couple of seconds to exchange the reagent burettes to perform a different titration.

The Clip-Lock™ exchangeable burette system prevents cross contamination while reducing loss of time and reagents. Burettes simply slide out for quick exchanges, and detaching the aspiration and dispensing tubes from the titrant bottles is easy.

Interrupting an important cycle of analysis due to a malfunctioning burette is a thing of the past. With the HANNA Clip-Lock™ system you can simply substitute the burette and complete all your tests with the same titrant! Having several prepared burettes on hand will make the HANNA HI 903 one of the fastest and most versatile titration systems available.

Order Information:
HI 903-01 (115V) and HI 903-02 (230V) are supplied with dual platinum pin electrode, dosing pump, 5 mL burette assembly with tubing, air pump assembly with tubing, beaker and bottle top assemblies and all fittings, desiccant cartridges (4) with indicating desiccant, stir bar, waste bottle, calibration key, USB cable, power cable, HI 900PC application, USB flash drive, quality certificate, ISO 8655 burette compliance report and instruction manual binder.

Specifications

Range   100 ppm to 100%
Resolution   1 ppm (0.0001%)
Result Units   %, ppm, mg/g, µg/g, mg, µg, mg/mL, µg/mL, mg/pc, µg/pc
Sample Type   liquid or solid
Determination Pre-Titration Conditioning automatic
Background Drift Correction automatic or user selectable value
Endpoint Criteria fixed mV persistence, relative drift stop or absolute drift stop
Dosing dynamic with optional pre-dispensing rate
Result Statistic mean, standard deviation
Clip Lock™ Dosing Pump Resolution 1/40000 of the burette volume (0.125 µL per dose)
Dosing Pump Accuracy ±0.1% of full burette volume
Syringe 5 mL precision ground glass with PTFE plunger
Valve motor driven 3-way, PTFE liquid contact material
Tubing PTFE with light block and thermal jacketing
Dispensing Tip glass, fixed position, anti-diffusing
Titration Vessel conical with operation volume between 50-150 mL
Solvent Handling System sealed system, integrated diaphragm air pump
Electrode Type dual platinum pin, polarization electrode
Connection BNC
Polarization Current 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 or 40 µA
Voltage Range 2 mV to 1000 mV
Voltage Resolution 0.1 mV
Accuracy (@25ºC/77ºF) ±0.1 mV
External Stirrer Type magnetic, optically regulated, digital stirrer
Speed 200-2000 rpm
Resolution 100 rpm
Peripheral Devices PC easily view, transfer, print or delete methods and reports via HI900PC application
USB Flash Drive easily upgrade software or transfer methods and reports between devices using a USB drive
Laboratory Analytical Balance RS232 to connect any laboratory balance
Printer print directly from the HI 903 to a printer via parallel port
Monitor instrument status and titrations can be viewed on a larger screen using any VGA compatible external monitor
Keyboard alphanumeric text can be entered using an optional PS/2 keyboard
Graphic Display   5.7” (320 x 240 pixel) color LCD
Titration Methods   up to 100 (standard and user) methods
Data Storage   up to 100 complete titration reports and drift rate reports can be stored
GLP Conformity   Good Laboratory Practice and instrument data storage and printing
Languages   English, Portuguese and Spanish
Enclosure Material   ABS plastic and steel
Keypad   polycarbonate
Power Supply   “-01” model: 115VAC, 50/60 Hz;
“-02” model: 230VAC, 50/60 Hz;
Operating Environment   10 to 40ºC, up to 95% RH
Storage Environment   -20 to 70ºC, up to 95% RH
Dimensions   390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9”)
Weight   approximately 10 kg (22 lbs.)

Accessories

Electrodes
HI 76320D KF Electrode
Accessories
HI 900100 Dosing Pump
HI 900520 Beaker Assembly
HI 900505 5 mL Burette Assembly
HI 900205 5 mL Burette Syringe
HI 900260 3-Way Valve
HI 900522 KF beaker
HI 900523 Dispensing tip
HI 900527 Septum
HI 900528 Solvent Port Plugs
HI 900530 Titrant Bottle Top Assembly
HI 900534 Waste Bottle
HI 900531 Solvent/Waste Bottle Top Assembly
HI 900532 Desiccant Cartridge for Beaker or Titrant
HI 900533 Desiccant Cartridge
HI 900180 Solvent-Handling Pump
HI 900535 Tubing for Solvent/Waste Handling
HI 900536 Tubing for Solvent-Handling Pump
HI 900540 O-Ring Set
HI 900570 Aspiration Tubing
HI 900580 Dispensing Tubing and Fitting
HI 900930 RS232 Cable for PC Connection

Downloads

Manual: (Download)
Literature: (Download)

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

 

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us