อุปกรณ์การไทเทรต (HI 902C automatic titration system)

header_20130329213427.jpg

HI 902C

Automatic Titration System

Intuitive user interface

USB port allows for the transfer of methods and reports to a PC or another titrator via USB flash drive

Field upgradeable software

RS232 port allows direct connection to an analytical laboratory balance

Multi language support

Four working modes; potentiometric titrator, pH meter, mV meter, and ISE meter

Potentiometric titrator
Linked titration methods allow two methods to run in sequence
Acid/base, non-aqueous, ORP, complexation, back, precipitation titrations and titre determination can be performed
Supports up to 100 titration methods (standard and user defined)
Supplied standard methods pack or create your own
Titration graph can be displayed on-screen and saved as a bitmap
Choice of endpoint detection: equivalence point (1st or 2nd derivative) or fixed pH/mV value
Reminders for titrant age and standardization expiration
Multiple end-point titrations with multiple molecular weights and reaction ratios
Two sensor inputs with the addition of a second analog board
Supports two burette dosing pumps with the ability to perform back titrations
Clip-Lock exchangeable burette system enables users to exchange burettes in a matter of seconds
25 mL precision ground glass syringe with PTFE plunger
40,000 step screw drive, piston dosing pump
3-way motor driven valve
PTFE burette tubing with polyurethane tube jacketing

pH meter

Full featured research grade pH meter
Automatic Temperature Compensation (ATC)
Up to five calibration points with automatic recognition of standard buffers
Up to five custom buffers can be used for calibration

mV (ORP) meter

Relative mV calibration

ISE meter

Numerous concentration units including: mol/L, mmol/L, mg/L, mg/mL, ug/L, %, ppt, ppm, g/L, and user defined
Up to 5 calibration points with 5 custom standards

Powerful Customization, Accurate Analysis

The HI 902C is an automatic titrator that complements our wide range of products dedicated to quick and accurate laboratory analysis. HI 902C  can perform acid/base, potentiometric, ORP, complexometric, precipitation, back titrations and titre  determinations.

The HI 902C dispenses the titrant, detects the endpoint and performs all necessary calculations automatically.

This versatile titrator supports up to 100 methods, standard or user defined. When powered on, the instrument initiates an internal diagnostics check and then readies itself for the first titration of the day. A large color LCD screen clearly shows the chosen method and related information. A real-time titration curve can be shown on the display; this feature is useful when new methods are tested or when a procedure needs to be optimized. At the end of the titration, all data, including the graph, are automatically stored in memory and can be copied via the built-in USB drive or through direct connection with a PC.

This titrator is supplied with a pack of standard methods or you can create your own. Methods (standard and user) can be upgraded, stored or deleted by connecting the titrator to a PC with HANNA software or USB flash drive. Software updates can also be performed using a USB flash drive.

Users can connect pH, ORP or ISE electrodes to the HI 902C, as well as create a complete workstation with a PC, monitor, keyboard and printer.

The HI 902C complies with GLP specifications. All GLP information from each sample can be stored, including ID number, date and time of analysis, electrode ID code, and last calibration date.

Clip-Lock™ Exchangeable Burette System

With Clip-Lock™, it only takes a few seconds to exchange the reagent burettes to perform a different titration.

The Clip-Lock™ exchangeable burette system prevents cross contamination while reducing loss of time and reagents. Burettes simply slide out for quick exchanges and detaching the aspiration and dispensing tubes from the titrant bottles is easy.

Interrupting an important cycle of analysis due to a malfunctioning burette is a thing of the past. With the HANNA Clip-Lock™ system you can simply substitute the burette and complete all your tests with the same titrant!

Having several prepared burettes on hand will make the HANNA HI 902C one of the fastest and most versatile titration systems on the market.

Order Information:
HI 902C1-01 (115V) titrator with one analog board HI 902C1-02 (230V) titrator with one analog board HI 902C2-01 (115V) titrator with two analog boards HI 902C2-02 (230V) titrator with two analog boards All models include stirrer with stand, 25 mL glass burette, dosing pump drive, temperature sensor, USB cable, 256 Mb USB flash drive and PC software.

Specifications
Range mV -2000.0 to 2000.0 mV
pH -2.000 to 20.000 pH
ISE 1 x 10-6 to 9.99 x 1010
Temperature -5.0 to 105.0°C/23 to 221°F/268.2 to 378.2 K
Resolution mV 0.1 mV
pH 0.1/0.01/0.001 pH
ISE 1, 0.1, 0.01
Temperature 0.1°C/0.1°F/0.1K
Accuracy
(@25ºC/77ºF) mV ±0.1 mV
pH ±0.001 pH
ISE ±0.5% monovalent; ±1% divalent
Temperature ±0.1°C/±0.2°F/±0.1K (excluding probe error)
Burette Sizes   5, 10, and 25 mL
Burette Resolution   1/40000
Display Resolution   0.001 mL
Dosing Accuracy   ±0.1% of full burette volume
Display   5.7” (320 x 240 pixel) backlit color LCD
Languages   English, Portuguese, Spanish
Methods   load up to 100 methods (standard and user-defined)
Burette Auto-Detection   burette size is automatically recognized when inserted into the unit
Programmable Stirrer   propeller type, 100-2500 RPM, automatically held within 10% of the set value, resolution 100 rpm
Flow Rate   user-selectable from 0.1 mL/min to 2 x burette volumes/min
Temperature Compensation   manual or automatic (ATC)
End-point Determination   equivalence point (1st or 2nd derivative) or fixed pH/mV value
pH Calibration   up to five point calibration, eight standard buffers and five custom buffers
mV Calibration   single point offset
ISE Calibration   up to five point calibration, seven standard solutions and five user defined standards
Potentiometric Titrations   acid-base (pH or mV-mode), redox, precipitation, complexometric, non-aqueous, ion-selective, argentometric, back titrations and titre determination
Measurement Units   user specified expression of concentration units to suit specific calculation requirements
Real Time & Stored Graphs   mV-volume or pH-volume titration curve, 1st derivative curve or 2nd derivative curve, in pH-mode, mV-mode or ISE mode; pH/mV/concentration values versus time-datalogging results
Data Storage   up to 100 titration and pH/mV/ISE reports
USB Host (Side)   flash drive compatibility for transfers of methods and reports
Peripherals (Rear)   connections for VGA display, PC-keyboard, parallel printer, USB device input, RS232, interface for future expansion
GLP Conformity   instrumentation data storage and printing capabilities
Operating Environment   10 to 40°C (50 to 104°F), up to 95% RH
Storage Environment   -20 to 70°C (-4 to 158°F), up to 95% RH
Power   “-01” models: 115VAC; “-02” models: 230VAC; 50/60 Hz
Dimensions   390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in)
Weight   approximately 10 kg (22 lbs.) with one pump and stirrer assembly

Accessories

Accessories
HI 900100 Dosing Pump
HI 900110 10 mL Burette
HI 900105 5 mL Burette
HI 900125 25 mL Burette
HI 900225 25mL Burette Syring
HI 900260 3-Way Valve
HI 900205 5 mL Burette Syringe
HI 900270 Aspiration Tube with Fitting
HI 900280 Dosing Tube
HI 900301 Overhead Stirrer Assembly
HI 900302 Propeller (Includes 3 Propellers)
HI 900310 Magnetic Stirrer
HI 900150 50 mL Burette
HI 900920 Temperature Probe
HI 900942 Burette Cap Removal Tool
HI 900941 Shorting Connector
HI 900930 RS232 Cable for PC Connection
HI 900942 Burette Cap Removal Tool
HI 900941 Shorting Connector

Quotation and Ordering
131 Thailand Science Park. Innovation Cluster 1 Building, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.
Tel. +6681-847-6768, +662-191-3928 Fax +662-191-3929 Mr.Thoniwadh +6685-811-4779, Ms.Nareerat +6685-814-9653
Email: info@highents.com

สนใจขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อสินค้า
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟกซ์ 02-191-3929 คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779, คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
Email : info@highents.com

  •  

    >>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !!

  • Scroll To Top

    Contact Us